Hennie Riem Vis

< ontwerpers

Zeer diverse collecties van Hennie Riem Vis.
Zij woonde in Spanje aan zee, waaruit haar “strandvondsten” voortkomen.
Verder veel aluminiumwerk veelal met goudlusters bewerkt